In Memoriam Jo Simons

*26-8-1940  .  + 14-11-2020

Duivenkweekcentrum Limburg in diepe rouw!

En dan zit je op zaterdagmorgen de krant te lezen. Heel gemoedelijk en rustig met een bakje koffie er bij. Maar wat lees je? Je raakt verschrikt over het geweld wat er in de huidige wereld plaats vind. Moord en doodslag en de ellende van het coronavirus  ook nog bovendien. Je leest het allemaal met de nodige ernst en enige angst. Terwijl ik daarmee bezig was ging mijn telefoon over. Aan de lijn kreeg ik Danny Simons, de zoon van Jo Simons en de stichter van het bekende “Duivenkweekcentrum Limburg” te Ransdaal. Huilerig en overvol van emotie deed die me de mededeling dat zijn vader die nacht was overleden. Verschrikt en geschokt stotterde ik, het is toch niet waar zeker?  Maar Danny moest me helaas met groot verdriet mee delen dat zijn vader het heden met het eeuwige had verwisseld. Ik werd er stil van en tegelijk kreeg ik het beeld van de duivenkampioen Jo Simons op mijn netvlies. Het deed me denken aan de geweldige duivensuccessen die hij met z’n broer Henk door de jaren heen wist te winnen. De gebroeders Simons werden een begrip. Hun overwinningen reikten ver. Met hun menige Nationale en Provinciale en Regionale overwinningen werden ze internationaal bekend. En niet alleen daarmee, met zijn broer Henk stichtte hij een duivenbedrijf op die eveneens tot grote bloei kwam en nog steeds bloeit. Hun “Duivenkweekcentum Limburg” en hun ‘Groot en kleinhandels bedrijf  in duivenvoeders’  is niet meer weg te denken in de duivensport. Het is een grote vreugde voor Jo geweest dat hij zijn zoon Danny heeft kunnen begeleiden in de voortzetting van het bedrijf. Daarom zal zijn naam altijd verbonden blijven aan het bedrijf Simons & Zonen in Ransdaal. Doordat Jo longziek werd moest hij noodgedwongen zijn duivenjas aan de kapstok hangen en de bedrijfsvoering uit handen geven. Uiteraard met pijn in zijn hart en met heel veel deemoed. Met zijn niet nalatende wiskracht en met zijn grote gave als bedrijfsleider heeft zich Jo Simons in de duivensport onsterfelijk gemaakt. Welke duivenliefhebber en vereniging in Limburg kent hem niet? Of het nu een jubileum betrof of een tentoonstelling, of een kampioenenshow, op de Firma Simons & Zonen werd nooit een vergeefs beroep gedaan. Hun sponsoring is altijd waardevol en groot. Wie heeft van de ziekelijke ernst van Jo Simons weet gehad? Wie heeft bevroed dat zijn heengaan zo nabij was en dat hij uit het leven werd weggerukt.  Men kan en wil het niet geloven maar de realiteit is bitter.  Dit is toch niet eerlijk? Echter de waarheid liegt niet. Toen zijn vele duivenvrienden te horen kregen dat hij zijn laatste ademzucht had gelaten bracht dat bij hun een schok teweeg. Bij allemaal! Met pijn in hun hart beseften ze toen dat een ware duivenvriend niet meer in hun midden was en dat ze zijn aanwezigheid blijvend zouden gaan missen. Vele duivenliefhebbers betuigen hun innige medeleven aan zijn vrouw en kinderen  bij de zware slag die hun zo plotseling heeft getroffen. Het is hun niet mogelijk om hun bij dit verlies te troosten. Ze wensen hun heel veel sterkte toe en hopen dat ze de kracht zullen hebben om het grote verlies te verwerken.

 

Dat JO in vrede moge rusten.

 

Namens zijn vele duivenvrienden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws flits !!

Recent geplaatste Reportages