De Nacht der Kampioenen

Van Limburg Totaal

werd een wervelende show !

 

Op zaterdag 1 februari 2020 gebeurde in het “Maasland Centrum te Elsloo een huldiging van duivenkampioenen en wedvluchtwinnaars die zeer uniek was. De liefhebbers die in het seizoen van 2019 bij “Limburg Totaal” zeer succesvol waren die kregen er een huldiging die onvergetelijk genoemd mag worden. De organisatie hiervan was in handen van het bekende “Duivenkweekcentrum Limburg” van de gebroeders Simons & zonen te Ransdaal in samenwerking met de specialistische dierenarts Drs H. de Weerd. Die kosten nog moeite hebben gespaard om dit evenement weer groots te maken. De opening van het feest was gepland om 15.00 uur en toen dat tijdstip was aangebroken was de opkomst al behoorlijk groot. Met een vertraging van bijna ’n half uurtje, toen de zaal vol was, werd door de secretaris  van de Afdeling Limburg, de heer Harie Roks, een begin gemaakt aan het feest. Hij opende met allen hartelijk welkom te heten met de wens dat zich iedereen op het feest van deze “ nacht der kampioenen” bijzonder  mocht amuseren. Hij vervolgde met de een apart woord van welkom te richten tot de genodigden en vooral aan de menige sponsors die dit evenement weer bijzonder steunden. Een welkom aan deze mensen dat was gespekt met grote dank. Met een wijds gebaar en wijzende naar de massa trofeeën en plaquettes en de velerlei sponsorprijzen, die op en om de bühne, waren uitgestald, benadrukte hij met waarderende woorden de waarde van dat alles. Al die prijzen waren opvallende schitteringen die het publiek met begerige blikken gadesloeg. Een lust voor het oog was dit! Dat dit bijzonder werd gewaardeerd door het aanwezige publiek dat werd aangegeven door het daverend applaus dat volgde nadat de aankondiger was uitgesproken. Dat enthousiasme van de mensen in de zaal  betekende meteen dat de juiste sfeer er al direct in zat. Hun schroom was weg en met volle teugen zouden ze van al het mooie wat gebracht werd genieten. En dat was zeer variabel. De vele huldigingen die werden gedaan was het grootste onderdeel van het feest. En wat viel er een trots te ontwaren op de gezichten van de vele kampioenen en overwinnaars toen die op de eretribune kwamen te staan. Het was de heer Gilbert Heijnen uit Gronsveld die de winnaars huldigde en hij deed dat op zo’n charmante en kundige wijze dat de liefhebbers in kwestie er zich zeer door gecomplementeerd voelden. Ze werden met lovende woorden toegesproken over hun geleverde  prestatie wat gepaard ging met de uitreiking van de daaraan verbonden waardevolle ereprijs. Dat na elke huldiging de betreffende liefhebbers een warm applaus als toegift van de aanwezigen in de zaal kregen dat verhoogde nog meer de stemming. Al doende groeide de “ Nacht der Kampioenen ” uit tot een feest waarvan de aanwezigen na afloop zeiden dat dit niet te overtreffen was. De heren Harie Roks en Gilbert Heijnen die de regie van het feest in handen hadden kweten zich bijzonder goed van hun taak. En de zaal deed goed mee bij elk onderdeel wat aan de orde kwam. Het was heel bijzonder en aandoenlijk toen de provinciale en nationale winnaars werden gehuldigd. Dat gebeuren was heel professioneel. Toen de betreffenden werden omhangen met het nationale kleurenlint met rozet en werden toegezongen met het Limburgs Volkslied toen hadden menige moeite om het droog te houden. Dat was aangrijpend en innig. Het programma kende naast de huldigen nog heel wat meer varianten. Tussen de huldigingen door werd op  gepaste tijd ruimte gemaakt voor ander vermaak. Zoals bijvoorbeeld de tombola voor waardevolle en lucratieve prijzen met een totale waarde van meer dan 3000 euro. Met als hoofdprijs een Unikon Champ + constateersysteem ter waarde van € 725,= en als tweede een mooie fiets met een waarde van € 499,=. Dat de winnaars van die mooie prijzen het feest van deze “Nacht der Kampioenen” niet meer zullen vergeten dat laat zich wel raden. Ze waren dolsgelukkig! En zeker de liefhebbers Bas Louffen uit Ulestraten en Huub Hermans uit Born die de hoofdprijzen wonnen. Toen de tombola was gedaan werd aangekondigd dat er iets zeer aparts zat aan te komen. Iedereen was zeer nieuwsgierig en de oren werden gespitst wat het zou worden. Het werd een act waar iedereen bij betrokken werd. Er werd verzocht om gaan deel te nemen aan het eetbuffet. Dat verzoek werd niet aan dwazen gericht. Binnen korte tijd stond er een lange rij eetlustige aan de tafels die hun bord aan het vullen waren. En dat viel niet mee omdat de verscheidenheid van het lekkers zo groot was dat het moeilijk was om een keus te maken. De traiteur “ La Favola “ uit Hoensbroek die moet geweten hebben dat duivenliefhebbers ook liefhebbers van lekker eten zijn en vandaar dat hij iets speciaals had bereidt. Het buffet zag er super goed uit waar iedereen zijn vingers bij afgelikt heeft. En daarbij ruim genomen zodat er zelfs twee of drie keer van genoten kon worden. In één woord gezegd het was geweldig! Toen iedereen zijn honger had gestild werd verder gegaan met de Show. Het werd een afwisseling van amusement. Zo gaf op verzoek dierenarts Drs. Henk de Weerd een toelichting over de toestand van het vogelvirus dat in Polen de kop had opgestoken en hoe dat zich zou ontwikkelen  Men kon hieruit opmaken dat hij er zelf niet ongerust over was dat dit virus onze duiven zou gaan besmetten. Maar….zeg nooit - nooit. Men hoorde hem zeggen dat de duivengeneeskunde een ver stadium was gekomen maar dat verschillende duivenziektes voor de wetenschappelijke onderzoekers evenmin nog weten op te lossen. Verrassend was het toen de oudste aanwezige in de zaal verzocht werd om het erepodium te betreden. En dat was in de persoon van de 89 jarige Pieke Schepers uit Stein. Niet voor een huldiging van het een of andere kampioenschap of het winnen van een wedvlucht, maar om een huldiging te krijgen voor zijn jubileum als duivenreporter. De aankondiger Gilbert Heijnen deed uit de doeken dat Pieke reeds ’n halve eeuw met zijn schrijverij legio liefhebbers in het zonnetje heeft gezet. Met reportages en wedvluchtverslagen die de wereld over gingen. Zelfs tot in het werelddeel Australië. Voor de Wefo-Limburg en bij het SS-Maaskant is hij al 25 jaar een begrip voegde hij er aan toe en bij Limburg Totaal is hij ook al in beeld. De lof die Pieke kreeg toegezwaaid dat maakte hem erg verlegen. Zo’n pluim dat was hem vreemd. Omdat hij in al die tijd voor zijn geschrijf maar zelden of ooit een complimentje of een schouderklopje heeft gehad. Ik kreeg een brok in m’n keel en het maakte me zeer trots toen er voor mij zo uitbundig werd geklapt zei hij. De sierlijke plaquette met de tekst “Beste reporter” die thuis zijn huiskamer siert dat is nu zijn alles. En zo ging het verder en kwam het ene na het andere aan de orde. De trekzakspeler met zijn gezang die hield de vrolijke gemoederen van de aanwezigen goed op peil. Met zijn accordeon en zingende evergreens van uit de jaren zeventig hield deze virtuoos de stemming er goed in. Wel zeker ’n half uur lang was deze muzikale artiest de persoon die de aanwezigen deed sjoenkelen. Iedereen ging uit zijn bol en vooral toen hij  “Ouwe taaie yippie-yippie-yippie yee hee hee” speelde. Met vol levensvreugde en vuur werd er toen gesprongen en mee gezongen. De nacht der kampioenen werd een dolle nacht. Dat dikte de Belgische entertainer Jacky Creemers met zijn vriend Adrie Hoes < de zoon van > nog eens extra aan. Ook deze Jacky had het vermogen om de zaak op te blazen. Met zijn stem die deed denken aan de vermaarde Sjonnie Hoes, had deze Jacky direct de aanwezigen in zijn ban. Het bracht emoties en verlangens teweeg toen hij “Marina-Marina-Marina en La Paloma zong.  Deze twee nummers die de hitparade ooit bereikten die waren zo meeslepend dat zelfs de 89 jarige Pieke Schepers het niet kon weerstaan om een dansje te maken. Swingend op de dansvloer met de jonge en charmante Mis Veugelers als partner, moet deze zich toen in de zevende hemel hebben gewaand. Kortom, toen rond de klok van 22.00 uur de “Nacht der Kampioenen” aan zijn einde kwam ging iedereen blij en vrolijk naar huis. En zeker ook de dames. Hun aanwezigheid kregen ze beloond met een mooi groot boeket bloemen met als betekenis dat ook zij, als vrouw van de melker,  een graag geziene gaste is geweest. Het parool was:  Zeg het met bloemen ! Het mag over de daken worden geschreeuwd dat deze “Nacht der Kampioenen” weer een evenement is geweest die bij de aanwezigen blijft hangen. Super-Super.

De Gebroeders Simons uit Ransdaal, met zoon Danny als stuwende kracht, die hebben bereikt wat ze wilden bereiken. De kampioenen en wedvluchtwinnaars van “Limburg Totaal” een eervolle en waardige huldiging geven. En daar zijn ze volkomen in geslaagd. Het is gewoonweg formidabel geweest en wat niet met woorden is te beschrijven. Die er niet zijn  geweest hebben iets groots gemist. Heel zeker !!!

 

Pie Schepers.              

Nieuws flits !!

Recent geplaatste Reportages